onsdag 3 mars 2010

Kulturarvsdagen 12 september

Vi har fått en inbjudan från vår storpappa Riksantikvarieämbetet att delta under Kulturarvsdagen 12 september. Så här står det i mailet:

"Kulturarvsdagen (tidigare Kulturhusens dag) är dagen då Kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturhistoriska byggnader visas upp och historien om dessa berättas. Dagen skall bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Alla som vill är välkomna att medverka med evenemang dit allmänheten bjuds in till besök och guidning.

Årets tema är "Kulturens Vägar":kultur och naturstigar, landsvägar, farleder, järnvägar, kyrkostigar, cykelstigar, skolvägar, omvägar, Eriksgata, Kungsled och Inlandsbana. I Sverige finns tusentals kända och okända vägar på vilka människor färdats sedan urminnes tider. Vilken historia kan vägen, stigen eller leden berätta för oss? Vilka människor har färdats på den, varför och till vilket mål? Kanske är det målet som bär på vägens historia: - en skola, en kyrka, en betesmark eller annan betydelsefull kulturhistorisk byggnad eller miljö? Vilken historia kan den berätta?

Medverka du också till att Kulturarvet visas upp och delta under Kulturarvsdagen! För anmälan och mer information:www.raa.se/kulturarvsdagen. Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days vilken firas varje år under september månad i hela Europa. I Sverige äger dagen rum den andra söndagen i september.

Riksantikvarieämbetet är samordnare för dagen. Tidigare hette den Kulturhusens dag. Anledningen till namnbytet är flera men främst för att dagen inte bara handlar om "hus" utan även om miljöer liksom det immateriella såsom berättelser och sägner."

Nu funderar vi över vad vi skall kunna hitta på när det gäller vägar och leder. Kanske någon mer än vi låter sig inspireras av detta och vill delta i Kulturarvsdagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar