tisdag 9 mars 2010

Enkät om insjögravar

Vi fick ett mail med en uppmaning att fylla i enkät om insjögravar. Det är en av de fornlämningstyper vi undrar mest över, och få i länet är undersökta. Därför var det svårt att svara på frågorna i enkäten. Det var frågor som: - Har lämningstypen insjögravar diskuerats på din arbetsplats? Berätta i så fall översiktligt vad som behandlades. -Vad kan vi veta om de människor som efterlämnade insjögravarna (exemeplevis kring ekonomi och etnicitet)? - Ser du insjögravarna som en politisk fråga i dag?

Det kommer att bli spännande att ta del av resultatet. Det finns säkert Norrlandslän som grävt fler insjögravar än vi, så det har ett större material att diskutera kring. En intressant fornlämningstyp med många frågetecken kring. Vilka var det som begravdes i insjögravarna? Varför ligger gravarna där de ligger, o.s.v.

Fortsättning följer förhoppningsvis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar