tisdag 9 mars 2010

Vi har inte röntgensyn!

Vi har förstått att människor som inte sysslar med arkeologi tycker att det är konstigt när vi gräver en hög eller en stensättning och det visar sig vara en skräphög eller ett gränsröse. Det är som att de tycker att man borde veta innan man börjar gräva precis vad som finns inuti anläggningen. Så är det inte alls.

En högformation kan vara inlagd i registret på 1980-talet som "förmodad gravhög" eller "stensättning?". Det beror på att inventeraren från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) inte heller hade röntgensyn så att han/hon kunde avgöra exakt vad det var utan att gräva.

Vill kommunen eller Vägverket då ta bort anläggningen måste det därför enligt KML grävas i högen för att fastställa vad det är. Är inte anläggningen helt karakteristisk för en grav eller ligger i anslutning till andra, säkra gravar, så går vi alltid in med antagandet att det kan vara något annat. Ibland visar det sig vara en dumphög med grönt buteljglas i botten. Det är litet tråkigt, men det är bara så det är. Men det verkar vara förvånande (och upprörande) för allmänheten att vi inte kan avgöra detta i förväg. Detta tog vi upp med professor Stig Welinder, något av en huskatt hos oss. Då sa han oberört: "det är för att ni är så dåliga på att informera om hur det är". Nåväl, nu har vi informerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar