onsdag 10 mars 2010

Välkomna på seminarium 23 november

Vi vill redan nu informera om vårt höstliga arkeologiseminarium som kommer att äga rum tisdagen den 23 november. Vi har just blivit klara med programmet, och det är oerhört intressant och fullspäckat. Årets tema är ”Begravningsritualer”. Följande föreläsare har tackat ja:

Magnus Andersson, UV Syd: om dösbegravningar under stenåldern.
Niclas Björck, UV Uppsala: om begravningar under yngre stenåldern.
Fredrik Larsson, UV Uppsala: om gravarna på den stora bronsåldersboplatsen Nibble.
Joakim Goldhahn, Göteborgs universitet: om smeden som rituell specialist under bronsåldern alt. begravningar i bronsåldershögar.
Richard Grönwall, Stockholms länsmuseum: om kammargravar från järnåldern.
Gunnar Andersson, Historiska museet: om gravritualer under yngre järnålder.
Elisabeth Iregren, Lunds universitet: om medeltida gravar i Västerhus på Frösön.

En första officiell inbjudan kommer att skickas ut i början av juni. Deltagaravgiften kommer att vara 300 kronor. Boka in denna dag i almanackan!

Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar