torsdag 25 februari 2010

Roligt infouppdrag

Vi har fått i uppdrag av länsstyrelsen att jobba med ett infoprojekt som heter "Oväntade möten - nya upplevelser". Vi skall leverera texter om byggnader och fornlämningar som tar fasta på det oväntade. En utmaning! Det blir tio informationspunkter ute i länet. Texterna skall vara klara vid mitten av maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar