tisdag 5 oktober 2010

Ny föreläsare vid arkeologiseminariet: Mikael Nordström!


Mikael Nordström ersätter Joakim Goldhahn på arkeologiseminariet 23 november. Det här är vad han kommer att berätta om:
Torsviksgravfälten – nya perspektiv på järnålderns gravritualer

Utifrån undersökningar av tre gravfält i södra Vätterbygden diskuteras fenomen som sydportar, hussättningar och brännofferplatser. Gravfälten dateras till yngre romersk järnålder – folkvandringstid och brännofferplatserna härrör från vikingatid och påträffades intill gravfälten. Genom undersökningarna kan vi betrakta gamla undersökningar i nytt ljus och inte minst har vi fått möjlighet till nya tolkningar av bland annat järnåldersdösen.

Gravfälten innehöll domarringar, fyrsidiga stenkretsar, resta stenar, fyrsidiga ofyllda och fyllda stensättningar m.m. Fyndsammansättningen och detaljerna i gravarnas utformning har givit flera intressanta ingångar till järnålderns gravritualer. Bland de uttryck som noterades kan nämnas skålgropsstenar, gravklot, kvarts, stenägg, sydportar, hussättningar och kvinnor med tåringar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar