onsdag 6 oktober 2010

Helena, en värdig ersättare!

Richard Grönwall har mailat och berättat att han måste avstå från att delta i arkeologiseminariet den 23 november. Han föreslog Helena Victor som sin ersättare. Helena har tackat ja till att föreläsa, och hon kommer att tala över samma ämne som Richard, d.v.s. kammargravarna från järnåldern. Helena är nu tf chef för arkeologiavdelningen på Kalmar länsmuseum, men hon har också en doktorsgrad i arkeologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar