torsdag 21 oktober 2010

Inventering för kraftledning Tönsen-Mo grindarJust nu jobbar vi med en utredning (inventering) för kraftledningsgator mellan Mo grindar och Grönviken samt Grönviken och sjön Tönsen i Ockelbo, Bollnäs och Söderhamns kommuner. En kapplöpning mot snön! I inventeringen vilken pågått i tre dagar har bland annat påträffats röjningsrösen, kolbottnar efter resmilor, fågelfångstanläggningar, stolpfundament av okänt slag samt en gränssten. Fältarbetet kommer att slutföras den här veckan om väderleken och väglaget tillåter. Uppifrån ett fundament till en stolpe (svårt att säga vad det har varit för en stolpe), ett röjningsröse och en del av en fågelfångstanläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar