fredag 6 november 2009

Västra Kungsbäck, slutet av etapp 1


Nu är etapp 1 slut i Västra Kungsbäck. De från luften iakttagna formationerna gäckar oss. Det enda som syns i schaktet är hjulspår efter ett fordon. Kvarstår gör dock det faktum att man tagit fosfatprover innanför och utanför avgränsningarna, och inuti var halterna klart förhöjda. Vi har nog i alla fall inte ändrat uppfattning om att det kan röra sig om strukturer från järnåldern. Närmaste järnåldersgrav ligger bara ett tiotal meter bort. Det var rätt kämpigt att knata omkring i skottsäkra kläder och en jättetung hjälm. På bilden syns antikvarie Björck i full mundering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar