måndag 9 november 2009

Nytt spännande projekt

Om allt går vägen kommer vi att samarbeta med UV GAL och Föreningen Kråknäsjärnet med ett nytt stort projekt kring Torsåkers äldsta järnhantering. Projektet går ut på att undersöka järnframställningsplatsen Dansarberget i Torsåker. Lokalen har daterats till 200- talet e.Kr. Vid undersökningen ställer man frågor kring ugnarnas konstruktioner, malmens och slaggens sammansättning o.s.v. Resultaten används bl.a. för att bygga en rekonstruktion av en ugn på annan plats i Torsåker, där experiment kan utföras. Detta är en mycket mycket kortfattad beskrivning!!! En mer utförlig projektbeskrivning kommer att läggas ut på hemsidan längre fram, http://www.lansmuseetgavleborg.se/. Eva Hjärthner-Holdar presenterade sina tankar kring projektet på Föreningen Kråknäsjärnets extra årsmöte söndagen den 8 november. Det var en utförlig och spännande presentation som entusiasmerade föreningens medlemmar. Nu kommer det att ta ett tag att få ihop det hela, men vi återkommer i detta ämne längre fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar