onsdag 18 november 2009

Medeltida fäbod?I dagarna har fäbodarnas tidiga historia debatterats. Vi har ännu inte bilden klar över fäbodväsendets ursprung i Hälsingland, det är ännu en lång forskningsväg att gå, men vi vet följande:

- Vi har grävt en plats med övergivna husgrunder på Mårdvallen i Färila.

- Enligt den muntliga traditionen i Ygsbo, som marken tillhör, låg fäboden först vid Mårdvallen men flyttades till Skålvallssjön under första häften av 1600-talet. Detta framgår också av äldre bydokument.

- Vi har undersökt delar av två husgrunder. I den ena hittade vi en härd som 14C-daterades till 1400-talets mitt. I den andra hittade vi ett brunnet och inrasat tak, varav vi har daterat en förkolnad planka till 1200-talets mitt. Vi träffade också på en bit näver som troligen fungerat som takbeklädnad. Den daterades till 1500-talets första hälft.

Förhoppningsvis kan studien av tidiga utmarksstationer i Hälsingland fortsätta. Detta är emellertid till stora delar en ekonomisk fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar