fredag 30 april 2010

Rustbädd

Längs två sidor av tomten löper en rustbädd. Det är stockar som man lägger som underlag för en husgrund el.dyl. om marken är väldigt mjuk eller sank. Eva och Fredrik grubblar över varför man har lagt en sådan längs hela tomten. Kanske underlag för en mur? Här syns tummen igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar