onsdag 21 april 2010

Pinfärsk rapport om stenåldersinventering

Länsmuseet har drivit ett projekt där det inventerats efter boplatser från mellersta stenåldern (mesolitikum), d.v.s. perioden 8200-4000 f.Kr. Det hela började med att vår medarbetare i perioder, arkeolog Kerstin Westrin, samt vår förre vaktis och duktige stenåldersinventerare Ove Svahn på ideell basis hade inventerat fram ett antal boplatser från denna period. Museet skapade sedan ett projekt där de båda utförde en mer organiserad inventering efter mesolitiska boplatser i Gästrikland samt Söderhamns kommun. Nu har rapporten kommit, skriven av Kerstin Westrin.

Kerstin och Ove har hittat 129 boplatser! Dessutom har de registrerat sex platser med enstaka fynd från samma period. Bosättningarna ligger på nivåer mellan 55 och 125 meter över nuvarande havsnivå.

Inventeringsresultaten redovisas i ett antal större områden:
- Område Hedesunda.
- Område Hansåsen och område Västbyggeby i Valbo socken.
- Område Årsunda.
- Område Hedåsbadet (Sandviken, Valbo och Årsunda socknar).
- Område Kungsgården, Ovansjö socken.
- Område Medskogssjön och område Åmot, Ockelbo socken.
- Område Bergby, Hamrånge socken.

I rapporten finns också färgkartor som visar var boplatserna ligger.
Du kan beställa den genom att kontakta Inger Eriksson på tel. 026-655642.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar