fredag 30 april 2010

Nygrävd grav i BergsjöVi gjorde en utredning med fältinventering inför breddning och förbättringar av vägen mellan Bergsjö och Hassela 2003. I samband med det hittade vi en grav och en husgrundsterrass från järnåldern i Berge, ett litet stycke från korsningen mot Hassela och Gnarp. Vi var rätt säkra på att det var en grav, dels med tanke på att det finns ett stort gravfält på andra sidan vägen som delvis bör ha förstörts vid vägarbeten, dels med tanke på högens form och läge. Och dessutom närheten till något som vi trodde var en husgrund från samma tid, bara 30 meter därifrån! Men som sagt, vi har ju inte röntgensyn.

Graven blev i alla fall skadad genom en olyckshändelse i samband med de senaste vägarbetena. Vi fick i uppdrag att gräva ut det som var kvar. Det gjorde vi den 27-28 april. Och det var en grav!

Det var en stensättning som var mycket förstörd. Det har hänt en massa saker med den genom åren, massor hade lagts på och delar hade schaktats bort. Vi hittade i alla fall en inre kantkedja och innanför den låg brända benen. Det fanns inget brandlager utan benen var spridda i graven. Vi hittade brända ben, två slaggbitar och ett järnfragment. Graven och husgrundsterrassen ligger på samma höjdrygg som Bergegravfätet, Bergsjö sockens största gravfält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar