onsdag 21 april 2010

Arkeologidagen 2010

I år kommer vi att gräva lämningen efter en fyrbyggd gård någonstans i Hälsingland inför Arkeologidagen. Meningen med det hela, förutom att nå ut till länets invånare, är att få reda på mer om de fyrbyggda gårdarna och hur de var organiserade. Hur använde man gårdens olika delar? Kan man av fynden få fram någon anledning till att gårdarna var fyrbyggda? Forskningen har varit inne på att detta var ett mode som spred sig till bondebefolkningen från fogdeborgarna, vilka var byggda på det sättet. Teorier har även framförts att även andra byggnadsdetaljer kan ha kommit till bondestugorna på detta sätt, t.ex. öppna putsade spisar på husens långsidor. Vi planerar att ta reda på mer om detta under grävningen. Under Arkeologidagen den 29 augusti kommer vi att berätta om vad vi hittat och vad det betyder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar