måndag 21 oktober 2013

Förundersökningar vid Norrboån


 

 
Vi har nu genomfört och avslutat en förundersökning i Norrbo. Man planerar att bygga en ny bro över Norrboån och eftersom människor vistas inom området ända från stenålder behövdes en arkeologisk insats. Norrboån förbinder sjöarna Sör- och Norrdellen.Området ligger mycket strategiskt och kommunikativt bra. Det finns flera fynd från stenålder i och intill området, man har också hittat en båtformig stridsyxa i ån. Ett av Hälsinglands få fynd från bronsålder har gjorts i åkermarken väster om ån. Det är ett spänne av brons, en så kallad tutulus. Järnålderslämningar finns i närområdet, lösfynd från järnålder har gjorts väster om ån och enligt äldre skriftligt material har det också funnits en storhög vid ån. På västra sidan av ån ligger den så kallade Norrbo skans. Hur gammal skansen är vet vi inte men sannolikt fick den sin nuvarande utformning under 1600-talet. Enligt en tradition utkämpades en strid år 1434 på platsen, mellan en bondehär från Norrbo och danska knektar. En minnessten restes vid skansen under första halvan av 1900-talet.Vid våra undersökningar har vi hittat rester efter hus på båda sidor av ån. På östra sidan av ån finns rester efter minst ett hus. Den vägglinje som hittades nära strandlinjen har brunnit och invid den fanns flera stolphål. Även på västra sidan av ån framkom en vägglinje, den var däremot inte bränd. Vi ser med stor spänning fram emot dateringarna och återkommer senare med resultaten/IB Inga kommentarer:

Skicka en kommentar