torsdag 19 september 2013

Stentornet i Välsta


Just nu pågår en restaurering av stentornet, eller kastalen, i Välsta strax norr om Hudiksvall. Det är den enda kvarvarande resten i Hälsingland efter ett medeltida stentorn som inte står invid en kyrka. Tornet är sannolikt byggt av traktens stormän och tidigare har ett liknande också funnits i grannbyn Fröland. Vi tror att lämningen fungerat som förvaringsutrymme för värdefulla varor. Kanske skinn eller järn? Exakt när tornet byggdes vet vi inte, kanske någon gång under 1100- eller 1200-talet. Vi hoppas hitta rester av det ursprungliga murbruket för att kunna göra en datering.

Det som nu syns är murrester i en 6,5x6,5 meter stor kvadrat. Murarna är mellan 1-1,5 meter höga med undantag av det nordvästra hörnet, som är cirka 6 meter högt. Tornet har troligen ingått i ett större byggnadsverk och står högt placerat med utsikt över välstadalen. Lämningen restaurerades senast på 1930-talet och på fotografier syns vilken bra utsikt man haft från platsen. Nu är höjden tätt bevuxen med skog och det går inte längre att se stentornet från vägen.

Snart är höstens arbete med att bevara ruinen klart. Vi hoppas det går att få en datering av det gamla murbruket och återkommer då med resultatet/IB   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar