tisdag 10 september 2013

Etapp 2 i undersökningen av Kårböle skans

20-22 augusti utförde vi den andra etappen av undersökningen på Kårböle skans. Skansen är ju en försvarsanläggning från 1600-talet, vår utpost mot väst. Där låg soldaterna och tryckte i 76 nedgrävda små bostäder, på enkla britsar. Det kanske inte var så roligt alla gånger. Vi grävde en av husgrunderna i maj, samt ett utsnitt av vallens västra del. Då hittade vi några mynt, brända ben efter kött soldaterna ätit, en muskötkula och en del annat. Vallen visade sig ha en timmerkonstruktion under den höga sandvallen. I både huset och vallen kunde vi urskilja två eller fler faser. Sannolikt byggdes husen och vallen om åtminstone en gång.

I etapp 2 grävde vi ut spisröset i husgrunden och breddade snittet i vallen något. I spisröset kom det fram ganska mycket ben, både från ko/gris och från ett mindre djur, t.ex. en hare eller en liten kulting. Vi kunde också se tre olika faser i röset, där man byggt om och för varje gång stoppat in ett mynt i spiskonstruktionen för att bringa lycka. I vallen hittade vi fortsättningen på timmerkonstruktionen. Vi kommer att berätta om grävningen på en kulturlunch den 5 november. Förhoppningsvis kommer då även Stellan Fagrell från Kårböle byalag, f.d. brigadgeneral, att vara med och berätta om de militärtekniska och militärhistoriska omständigheterna. Missa inte det!
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar