onsdag 4 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Urgamla kultplatser i Harmånger


Du kan kolla in kultplatser i Harmångers socken i Hälsingland i sommar! I projektet Cult Identity har vi försökt sprida platserna i rutten bland kustsocknarna så att varje socken skall ha några platser med. Här är tre platser i Harmånger. Bronsåldersrösena på Brytteskogen ligger ned mot Rogsta, men de får vara med här i alla fall.

De översta två bilderna föreställer gravfältet och husgrunderna i Vattrång. Man åker byvägen från E4 tills man ser gravfältet uppe på höjden på vänster sida, ovanför ån. Under järnåldern tyckte man om att gravlägga förfäderna alldeles vid huset. Troligen åkallade man dem sedan med jämna mellanrum för att tala med dem, berätta saker och diskutera med dem. Vi har hört från våra lettiska projektpartners att det fortfarande går till så i Lettland.

De två bilderna under det föreställer Mokällan. Man får åka ut på skogen norr om Vattrång, förbi Rönningen och upp mot berget för att se den. I Mokällan offrade man mynt och man tog med sig källvatten hem. Det bringade lycka och hälsa.

Nedersta bilden föreställer bronsåldersrösena i Brytte. Det finns en fantastiskt fin naturstig i skogen väster om Strömsbruk. Man åker in till vänster om man kommer söderifrån, strax före avtagsvägen mot Stocka. Man åker rakt på tills man ser en portal av trä, och där börjar slingan. Längs stigen finns även fina kolningslämningar. Bronsåldersrösena byggdes till minne av en hövding, en älskad hustru, kanske en för tidigt bortgången dotter. Det var inte vem som helst som fick en sådan begravning. ganska mycket jobb har behövts för att bygga gravarna. Rösena har sedan använts i förfäderskulten, och även som revirmarkeringar ut mot den dåvarande kustlinjen.

Upptäck kultplatserna i din närhet! Eller åk en längre bit och upplev något nytt. Vi har även med en rad platser längs Gästriklands kust.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar