söndag 8 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Rösena på Skämningsön

På Skämningsön i Hamrånge socken ligger det fina järnåldersrösen längs en vacker slinga. Området är naturreservat och är till viss del skyltat av länsstyrelsen. Både en natur- och kulturupplevelse, med andra ord. Rösena överblickar den äldre järnålderns kustlinje. I dem ligger troligen människor begravda som var medlemmar i en kustbefolkning, Någon av dem har kanske förlist till havs. I samband med begravningen festades det. kropparna brändes på bål. En rad ritualer utfördes vid gravläggningen. Helt sannolikt åkallade man sedan med jämna mellanrum förfäderna i gravarna för rådgivning och samtal. Kanske gjorde man det en gång om året.

Skämningsön ligger nästan ute vid Gåsholma i Hamrånge. Från Axmarby, ta av vid den gula skylten mot Gåsholma. Följ den vägen ända till du ser skyltarna om Skämningsön på höger sida. Man kan parkera vid vägen. Promenadslingan går runt hela stranden på Skämningsön. Det är en mycket vacker promenad. Vid stigen som löper upp mot rösena på toppen finns en liten vägvisare. Där finns även en plats för en gammal vårdkase. Platsen är på gång att skyltas av oss i samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar