söndag 8 juli 2012

KOLLA IN: Cult Identity: Alborga i Valbo

Alborga i Valbo är en by med rötter i järnåldern, men det var inte vilken by som helst. "Al-" har en sakral, d.v.s. helig eller religiös innebörd, förekommande i en hel del ortnamn, och "borg" är precis vad man kan tro: en befäst gård på en kulle. Det var alltså en befäst plats under järnåldern där man även utövade den forntida kulten. I Alborga finns ett gravfält i hagen, den sydligaste hagen vid byvägen när man kommer västerifrån. Längre åt norr finns en gammal järnframställningsplats. Även järnproduktionen var omgärdad av olika ritualer. Och någonstans vid gravarna hittade en bonde i byn på 1800-talet en depå med spadformiga, skickligt utsmidda ämnesjärn, troligen nedlagda som ett offer till gudarna, eller som ett tack för den malmråvara man tagit.

Man kommer till Alborga på vägen som går ned vid Valbo kyrka. Undvik att trampa in i tomtmarken och i hagarna med hästar. Man ser området bra från vägen. En mycket vacker gammal by. Vi hoppas kunna sätta upp en skylt vid vägen som beskriver och förklarar platsen litet bättre.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar