onsdag 13 juni 2012

KOLLA IN: CULT IDENTITY: Hedningahällan!

Hedningahällan i Enånger är en av de stenåldersboplatser som både Enångersbor och svenska arkeologer känner bäst till. Det är inte många Enångersbarn som inte varit på skolutflykt dit. Hällan består av en klippa i skogen. Uppe på klippan har det legat en boplats eller en festplats. Klippan var en ö i havet under yngsta stenålder. Här träffade människor från Östersjöns kuster för att festa och utföra riter vilka bl.a. gick ut på att slå sönder vackra stridsyxor. En magisk plats. Nås från en parkering och en stig längs vägen mellan samhället i Enånger och Långvind. Kolla in den!
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar