torsdag 14 juni 2012

KOLLA IN! CULT IDENTITY: Vattingmalarna i Gnarp

Vattingmalarna eller Vattingsmalarna (alla verkar säga och stava det olika) är ett naturreservat i Gnarps socken. Där finns väldigt pampiga gravrösen som överblickar bronsålderns kustlinje. Rösena ingår i kultplatsrutten som vi jobbar med i projektet CULT IDENTITY. Rösena fungerade inte bara som begravningsplatser, utan även som revirmarkeringar mot havet. och eventuellt också vägvisare in mot bosättningarna längre in i havsvikarna. Det här är en mycket vacker plats och historiens vingslag ljuder extra starkt när man står vid rösena på klapperstenfältet och känner doften och ljuden från Östersjön.

I ett av rösena har denna amfora hittats. Gravarna anses allmänt vara från bronsåldern, men amforan är enligt arkeologilitteraturen av något senare datum, från århundradena kring Kristi Födelse. Hur hänger det ihop? Får vi ta och ompröva dateringen av rösena? Har vi här några gravar från en tidig fas av den äldre järnåldern, vilken vi inte vet så mycket om? Många frågor finns att besvara när det gäller den här platsen.

Vill du läsa mer om naturreservatet, gå då in på http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nordanstig/vattingsmalarna/Pages/index.aspx.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar