lördag 3 mars 2012

Stenålder i Enånger

Hedningahällan i Enånger är en mycket suggestiv plats. På en STOR klippa vid den dåtida strandlinjen finns spår efter stenåldersmänniskor. Man har bland annat hittat olika typer av keramik, yxor av sten, skifferbrynen, lerpärlor, brända ben av säl, en malsten och sädeskorn. Men det finns inte några spår efter bostäder och vi vet egentligen inte vilken funktion platsen haft. Kanske har människor från olika platser runt Bottenviken träffats här för 4 000 år sedan. Hedningahällan kommer att ingå i vår kultplatsrutt och den är verkligen värt ett besök!/IB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar