måndag 27 februari 2012

Stormskadade fornlämningar


Stormen i december har skadat många fornlämningar i norra Hälsinglands skogar. Det är många så kallade ”skogliga lämningar”, som till exempel kolningsgropar och fångstgropar, som är drabbade. Men även gravar, husgrundsterrasser och gravfält har fått skador. Det är först och främst fornlämningar som ligger i områden anmälda för skogsavverkning som vi känner till. Några drabbade lämningar som vi har fältbesökt är exempelvis fångstgropar i Hennan (Ljusdals socken), gravfält i Trogsta (Forsa socken) och husgrundsterrasser, gravar och odlingsmark vid Bälingsjön (Jättendals socken). Det är ännu svårt att se hur stora skadorna är. Flera områden kan man inte ens ta sig in i eftersom det ligger stora träd i ett enda virrvarr. Och det kan faktiskt vara mycket farligt att ge sig in på sådana ställen/IB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar