torsdag 22 mars 2012

Ny rapport: Kölvallen vindkraftpark!

Länsmuseet har utfört en arkeologisk utredning av en planerad vindkraftpark vid Kölvallen, på gränsen mellan Gävleborg och Jämtlands län. Utredningsområdet omfattade ca 4500 hektar. Inom denna yta planeras ett hundratal vindkraftverk.

Syftet med utredningen var att klargöra om det fanns forn- och kulturlämningar som påverkas av exploateringen, samt att göra en bedömning av konsekvenserna för kulturmiljön.

Utredningen resulterade i totalt 26 nyupptäckta lämningar. Lämningarna visar på ett område som varit glest befolkat och inte särskilt intensivt exploaterat. De verksamheter som bedrivits, så som svedjor, skogsbeten och myrslåtter avsätter oftast inga spår som är synliga ovan mark. Den vanligaste lämningen var grunder efter skogshuggarkojor. Sådana påträffades 11 stycken.

På fyra platser registrerades skyddsvärda forn- och kulturlämningar som ligger i anslutning till planerade vägar och verksplatser. Länsmuseet ansåg att dessa kan undvikas genom smärre justeringar av vägdragningar och aktsamhet vid exploateringen.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Bo Ulfhielm, projektledare, bo.ulfhielm@xlm.se eller 026-65 56 11. Vill du ha ett exemplar av rapporten, kontakta Inger Eriksson på inger.eriksson@xlm.se alt. 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar