fredag 13 maj 2011

Kulturarvet som resurs


Har vi råd att inte bevara kulturarvet? I dagens Gefle Dagblad debatterar vi bevarandet av kulturarvet efter att kulturredaktören ställt frågan "Hur vårdar vi egentligen vårt kulturarv?".

Kulturmiljöer, allt från förhistoriska gravhögar till modernistisk arkitektur, är platser för upplevelser, inspiration och eftertanke. Många, många kulturella och kreativa näringar använder kulturarvet som utgångspunkt - som spännande lokaler, affärsidéer, varumärkesbyggare och kunskapskällor. Kulturmiljöer har både ett egenvärde och ett mervärde. Egenvärde i form av källor till historien och mervärde genom att bidra till attraktiva livsmiljöer, folkhälsa och näringslivsutveckling - tillväxt för att använda ett modernt ord. Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar