onsdag 11 maj 2011

Hög i dag

I går började vi gräva i en stensättning som enligt uppgift skulle finnas strax sydöst om Kungshögen (benämning i Fornminnesregistret RAÄ 49:2). Vi hade en del förväntningar på den graven. Vi kände att den kanske kunde ge oss någon typ av information om tiden efter romersk järnålder här i Hög. Enligt fornminnesregistret skulle graven vara 4 m i diameter och 0,4 m hög.

Vi grep oss an den med fyllhammare och spadar. Vi blev litet brydda när vi först var tvungna att schakta oss igenom ungefär en halvmeter mat- och kompostjord. Vi tänkte att graven kanske blivit övertäckt under årens lopp. Men vi hittade ingen konstruktion. Ingen kedja eller ring av stenar. Inget kol. Inga fynd. Vi hade att kämpa med en gigantisk myrstack som täckte hela mitten av graven. Myrorna blev inte glada över detta.

I dag, på förmddagen, var vi tvungna att ge upp och inse att det inte alls var en grav. Så kan det vara ibland. Man kan aldrig veta var gamla uppgifter om gravar kommer ifrån från början. Vi kollade av ytorna runt omkring, men vi är rätt säkra på att det inte finns någon grav där.

Däremot dök en av våra kolleger på Länsstyrelsen upp, och visade oss ett block längre ned mot ravinen, och berättade att hon grävt gravar som såg ut så i Närke. Vi tog efter en diskussion med markägaren upp en yta framför blocket. Det ser lovande ut. Vi hittade genast skärvsten, och något som troligen är keramik. Det blir spännande att fortsätta gräva där i morgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar