måndag 3 maj 2010

Vad är en profil?


Man jobbar på att få fram väggar i och mellan schakten. Dem kallar man sedan för profiler. De är till för att man skall kunna se och tolka lagerföljden i schaktet eller den grävda ytan. Man ritar profilen på rutpapper i skala 1:20. Alla ritningar renritas sedan till rapporten. Allt som grävs måste rapporteras för att göras tillgängligt för allmänheten.´

Man sätter upp ett rakt profilsnöre i överkanten på profilen. Sedan lägger man ut ett måttband eller en tumstock längs kanten. med hjälp av en tumstock till kan man sedan mäta och rita. Det måste inte vara något konstverk, men det är bra om den som skall skriva rapporten fattar vad man menar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar