onsdag 5 maj 2010

En fornlämningsliknande hög i Skräddrabo
Vägverket jobbar med vägen mellan Svabensverk och Skräddrabo. Vi gjorde utredningen för vägen 2002-2003. Vid vägkanten vid en lada strax utanför Skräddrabo ligger en hög som registrerades vid Riksantikvarieämbetets inventering under 1980-talet som "fornlämningsliknande lämning". Det betyder att den liknar en järnåldersgrav, men att detta inte framgick tydligt vid inventeringen. Det kan heller inte avgöras utan att man gräver i högen och kollar. Nu låg det tyvärr granris på hela högen, så det var väldigt svårt att se något.
Högen ligger strax väster om en myr som är en del av den stora sjön Amungen. Läget har genom alla tider varit perifert. Detta gör att den skulle kunna vara en s.k. insjögrav. Området hör till byn Viken inne i centrala delen av Alfta socken.
Vägbreddningen berör den sida av vägen där högen ligger. Vi åkte dit för att titta tillsammans med länsstyrelsens handläggare och träffade Vägverkets konsult på plats. Vi enades om en kompromiss så att Vägverket får ta en bit av vägslänten men inte gå in i själva högen. Så troligen lär vi sväva i okunskap om vad som finns i högen ett bra tag till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar