onsdag 13 januari 2010

Uråldriga vägar i Valbo


I en gammal artikel i Från Gästrikland, "Om vad flygkameran avslöjar", skriver Knut Tinnberg om äldre strukturer som synts på flygfoton från Valboslätten. Dels iakttogs strukturer som kan antas vara rester av boskapsfållor från järnåldern. Fenomenet förklaras på så sätt att jordens egenskaper förändras när man gräver i den, och att gräset därvid får en annan grön färg än det omkringväxande gräset. En av de förmodade boskapsfållorna letade vi ju efter i samband med minröjningen i november, men inga spår efter den framkom.

Tinnberg skriver dock även om tre vägsträckningar som han iakttagit på flygfotona. Han anser utan tvekan att det är förhistoriska vägar och klövjestigar. Alla tre vägarna löper i öst-västlig riktning. Ingen av dem har någon förbindelse med de andra. Såvitt vi förstår är ingen av vägsträckningarna inlagda i Forminnesregistret.

Den nordligaste vägen börjar på åkrarna öster om Åsbyggeby och går sedan vidare upp på åsen norr om Hagaström för att sedan följa åsen österut. Tinnberg hävdar att han påträffats spår av den vägen strax sydväst om Hagaström, och ute på åkrarna ännu längre åt sydväst. Han skriver: "Här finns ett mindre område, som ej är odlat och som ligger som en ö ute i åkrarna. Enligt kartan går den gamla vägen snett över detta odlade område. Går man där, finner man en djupt i marken nedtrampad stig, som går fram precis där kartan anger". Tyvärr finns ingen sådan karta i Tinnbergs artikel.

De andra vägarna gick söder om Gavleån. Den nordligaste löper utmed Gavleåns södra strand ända fram till gävle, och används ännu av vandrare. Citat: "Strax efter det att den passerat Valbo kyrka grenar den sig. Den nordligare följer fortfarande ån, men den sydligare sticker iväg mot den nuvarande landsvägen och förenar sig med den ca 400 meter väster om Gustafsbron. Innan dess har den emellertid sänt ut en biväg ned mot Gavleån, som där sammanträffar dels med den nordligare, och dels med en mindre vägstump som kommer från sydost".

Tinnberg betraktar den sydligaste som den mest intressanta eftersom han antar att den varit en riktig körväg. Den går ut från vägkorset mellan stora landsvägen mot Mackmyra och vägen mot Sofiedal. Den går sedan iväg i rakt östlig riktning, och över ett skogsparti, längs Valbobäckens norra strand för att vid Häcklingegårdarna gå över till den södra stranden, som den sedan följer österut, där den går över bäcken ännu en gång. Sedan följer den bäckens norra strand bort mot Åby gård.

Med tanke på hur fornlämningskartan ser ut kan de här vägarna vara i princip hur gamla som helst. Tänk om vi kunde hitta dem ute i terrängen, så vi kunde dokumentera dem och registrera dem. Om du vet något eller har sett något av detta, så var snäll och hör av dig. Det är fantastiskt vad man kan få fram från flygfoton. Drömmen vore att flygfota hela länet...

På bilden Valbo kyrka sedd från gravfältet RAÄ 1 i Kungsbäck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar