torsdag 14 januari 2010

Marina natur- och kulturvärden kring Axmar bruk

Länsmuseet har tillsammans med Kustfilm AB och Sjöhistoriska museet utfört marinarkeologiskt fältarbete i och i anslutning till Axmars naturreservat. Syftet var att ta fram potentiella besöksmål med natur- och kulturvärden under vatten. I området finns ett flertal vrak som ligger ganska grunt och därför är lätta att studera från vattenytan.

Ett tiotal platser besiktigades år 2009 med hjälp av dykning. Platserna inventerades med hjälp av snorkling eller dykning och granskades med tanke på tillgänglighet, upplevelsevärde och pedagogisk potential. Det gällde alltså att ta fram ett underlag för att kunna välja ut vilka platser som skall ingå i besöksmålen, hur informationen som presenteras skall se ut, och ta fram bild- och kunskapsunderlag att använda i planerade undervattensstigar. Spännande, eller hur?

Fältarbetena ligger inom ramen för det nordiska samarbetsprojektet Nordic Blue Parks. Projektet förenar naturvård och kulturmiljövård under vattnet. Tre platser föreslås ingå i den första delen av informationssatsningen: Slätskär/Malmharen, Granskär och Högrabben.

När allt är klart kommer man att kunna paddla kanot på havet längs slingan och studera vraken. Låter inte det som en riktigt trevlig utflykt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar