måndag 11 januari 2010

Nytt år, nya dateringar!

Äntligen har dateringarna från Marias märkliga kolningsanläggningar kommit! Ur anläggningen som undersöktes togs två kolprover. Provet från vallen daterades till cirka 700 e.Kr. och provet från bottenplanet daterades till 1100 e.Kr. Möjligen är detta resultatet av två kolningar med flera hundra års mellanrum.

Det togs även ett prov ur ytterligare en kolningsanläggning. Den dateringen hamnade omkring 950 e.Kr. Denna anläggning ligger knappt 100 meter från ett stort, bågformigt slaggvarp som är 27 meter långt och 1,5 meter högt.

Bågformiga slaggvarp finns bara på ett fåtal platser i Västmanland, Gästrikland och södra Hälsingland och verkar representera en egen järnframställningsteknik. Med Marias nya dateringar av de märkliga kolningsanläggningarna blir det hela bara mer och mer spännande...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar