tisdag 22 december 2009

Minnen från september

Varje år gör vi en resa i länet tillsammans med länsstyrelsens kulturmiljöavdelning. Vi gör detta för att diskutera gemensamma ärenden på plats och prata igenom policyfrågor. Och för att få idéer om saker att jobba med tillsammans i framtiden.
Vi har ett nytt tema varje år. I år var det skogsfinnarna som var ämnet för resan. Vi uppehöll oss därför i skogarna i västra Hälsingland. Första anhalten var Grannäs i Alfta, där länsmuseet i samarbete med Stig Welinder undersökt en övergiven finngård. Stig berättade om grävresultaten vilket var mycket intressant. Före grävningarna kunde man exempelvis inte tänka sig att finnarna hade fönsterglas och olika dyrbara material, eller att de sysslade med smide på gården. Det har visat sig att skogsfinnarna till en början hade det gott ställt, vilket ändrades drastiskt när järnbruken lade beslag på all svedjeskog.
En annan plats vi besökte var Tulpans i Skålsjön. Gården har ett fantastiskt storslaget odlingslandskap, med de karakteristiska enorma röjningsrösena. Från kullen ser man hela Skålsjön. Vi var även hos Mats Östberg på Finnskogsmuseet i Skräddrabo och på konditoriet Sommars i Edsbyn innan vi åkte i Gottlunds fotspår via Kvarnberg, Kvarnbergstorp och Tenskog upp till Hamra. Vi övernattade på Hamra Vild, ett kanonställe. Dag 2 tillbringade vi i Los koboltgruva, på begravningsplatsen i Björkberg och i Mattsmyra kapell. Helt utmattade återvände vi hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar