torsdag 17 december 2009

En utflykt till ett snöigt Söderala
Fredrik Björkman på Söderhamnskuriren ringde. Han ville göra ett reportage om Söderalaåsen ur kulturhistorisk synvinkel. Det lät kul. En av oss åkte dit och vi tog oss ut till Söderala i snöovädret.
Vi började vid kyrkan och konstaterade att den låg på en halvö som sköt ut åt väster i en uppgrundad havsvik under yngre järnålder. Kanske finns en äldre kultbyggnad under själva kyrkan. Eller så byggde man kyrkan på ett annat ställe än på den vikingatida kultplatsen (Hov, Vall och Åkre). Det är svårt att veta utan att gräva. Söderala kyrka är också ganska säregen och avviker på flera sätt från andra kyrkor i Hälsingland. Exempelvis är den en korskyrka.
Det gick naturligtvis inte att se så många gravar i alla snö, men en stor hög i Orsta, RAÄ 8:1, var fortfarande tydlig. För journalistikens skull döpte vi den till "Orstahögen". Det är första gången vi varit med och döpt en gravhög. Det var kul. "Orsta" betyder förmodligen "en bosättning på ett ganska stenigt ställe". Från högen har man utsikt över den gamla havsfjärden åt norr. Bredvid gravfältet finns två hyreshus. När man byggde dem på 1960-talet undersökte Riksantikvarieämbetet och tog bort ett gravfält som låg på platsen för det västra huset.
Den centrala delen av Söderala är intressant eftersom man så tydligt kan följa människornas utnyttjande av terrängen under olika perioder. Järnåldersgravarna följer strandkurvan precis, och de flesta ligger i söderläge ner mot den gamla fjärden.
Håll utkik efter reportaget i Söderhamnskuriren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar