torsdag 20 mars 2014

Ny spännande bok om skogsfinsk arkeologi

 En spännande bok om Skogsfinsk arkeologi har just kommit ut. Boken heter Skogsfinsk arkeologi Etnicitet i det materiella. Den berättar om utgrävningar av skogsfinska lämningar på tre platser: Svartviken i Dalarna, Råsjö i Medelpad och Grannäs i Hälsingland. På 1600-talet flyttade dessa människor från Finland till mellersta Skandinavien, många just till mellersta Sverige. De hade ett annorlunda livsmönster jämfört med sina nya grannar. Bland annat byggde man hus med rökugnar och använde ett storskaligt svedjande. Med tiden påverkades och förändrades inflyttarna. I boken diskuteras bland annat det skogsfinska kulturlandskapet och livsstilen i förhållande till de omgivande svenska grannarna.

Om du är intresserad av boken hör av dig till Finnbygdens Förlag genom Maud Wedin, maud@finnbygden.se/IB
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar