torsdag 14 februari 2013

Myt och förändring: seminarium


I går höll vi ett seminarium tillsammans med Högskolan i Gävle, länsstyrelsens kulturmiljöenhet och ett par forskare i arkeologi och namnskick. Det var upptakten till ett projekt vi kommer att jobba med under ett par år. Det handlar om myter, om hur människor skapar berättelser om sin tillvaro, och hur myterna och berättelserna förändras när människorna tillvaro förändras. Vi kommer att förankra arbetet i platser i länet, och vi hoppas att vi kan göra en publikation och kanske en vandringsutställning. Vi vill också gärna koppla ihop det med den strategi för kulturmiljöerna i länet som vi tagit fram tillsammans med länsstyrelsen (strategin finns på våra hemsidor).

Olof Sundqvist vid HIG berättade om vad en myt egentligen är. Per Vikstrand som doktorerat på ortnamn och heliga platser berättade om myter i ortnamn och ortnamn i myter. Torun Zachrisson, fil.dr. i arkeologi vid Stockholms universitet, berättade om smeden Völund och myten kring honom under järnåldern, och om en Völundsfigur som påträffats i Uppåkra utanför Lund. Sara Duppils berättade om olika myter hos subkulturer i Norden. Lars Mårtensson berättade om Uppsala-Eddan.

Vi arkeologer från länsmuseet berättade om varsin plats i länet, om hur man kan se myter och förändring av myter i arkeologiska material eller på en plats. De platser och fynd vi berättade om var:
- Järvstagravfältet utanför Gävle, en övergång från hedniskt gravskick till den kristna seden.
- Om seden att deponera slagg i stolphålen till järnåldershus i Gästrikland.
- Om Fiskebybåten från Hälsingtuna och myten om båten under bronsåldern.
- Om Hög utanför Hudiksvall, om myten om ett maktcentra, och om hur den myten sedan glömdes bort.

Vi hoppas på en lika spännande fortsättning i projektet!


/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar