fredag 23 november 2012

Lyckat arkeologiseminarium


I tisdags hade vi vårt årliga arkeologiseminarium på Länsmuseet i Gävle. Årets tema var ”Färder genom by och skog”, det handlade om olika typer av förhistoriska vägar och vägnätets roll i landskapet. Skicklig moderator var Gert Magnusson från Riksantikvarieämbetet och det blev en lyckad dag med cirka 70 deltagare.Våra föreläsare var:

Nils Harnesk från Norrbottens länsmuseum. Nils berättade om en annorlunda typ av broar som hittats i Norrbotten. Det kan vara en variant av kavelbro men de förekommer inte i anslutning till myrmark.Elisabeth Andersson från föreningen Pilgrimstid. Elisabeth talade om pilgrimsvägar och arbetet med att få dem klassificerade som Europeiska Kulturvägar.Fredrik Engman från Jönköpings länsmuseum. Fredrik pratade om Eriksgatan, ”flerfiliga” hålvägssystem och andra äldre färdvägar.Lars Andersson från Stockholms länsmuseum. Lars talade om den uppländska Jarlabankesläkten som byggde broar och vägar i Täby på 1000-talet.

Ylva Stenqvist Millde från Länsstyrelsen Uppsala län. Ylva berättade om resandet i södra Norrland under förmodern tid och om flexibilitet eller kontinuitet i vägnätet.Jonas Wikborg från Societas Archaeologica Upsaliensis. Jonas pratade om arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala inför byggandet av en järnvägstunnel och att delar av dagens vägnät har sitt ursprung i järnålderns vägar.Tack alla deltagare för en trevlig och givande dag med många synpunkter och diskussioner/IB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar