onsdag 14 november 2012

Flottningslämningar i Bodsjöån

Väster om Hassela, mellan Bodsjön och Stensjön ligger Bodsjöåns naturreservat. Vi har fått i uppdrag att inventera åsträckan och där fanns fullt av flottningslämningar. I mindre vattendrag, som Bodsjöån, har så kallad bäckflottning skett innan timret forslats vidare i de större huvudlederna. Till flottningslämningarna räknas flera olika lämningstyper, exempelvis flottningsdammar för att kunna reglera vattennivån, enkelkistor eller ledarmar för att styra timret, och stötbottnar eller skibord för att underlättar virkets väg över en ojämn botten. Flottning har förekommit i stor skala och i många vattendrag. Frågan är hur mycket som finns kvar idag?/IB
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar