torsdag 11 oktober 2012

Stenålder aktuell i ValboUnder sommaren har museet förundersökt flera neolitiska stenåldersboplatser (boplatser från yngre stenåldern, ca femtusen år sedan) i krokarna av Valbo köpstad. En förundersökning görs bl.a. för att ta reda på hur stor en fornlämning är till ytan och på djupet. Anledningen till förundersökningen var att det planeras för diverse byggnationer i området. Boplatserna ligger i dag 45-50 meter över havet, men för dryga femtusen år sedan låg boplatserna vid den dåtida kusten. Människorna har levt främst av säl och fisk. Vi undersökningarna hittades keramik med bl.a. gropintryck så kallad gropkeramik och brända ben. Benen är resterna efter de djur man jagat. Just nu är benen på analys för artbestämning och prover är inskickade för datering.

I nuläget vet vi inte om någon av de fem boplatserna kommer att slutundersökas framöver. 

 Bildtext: Bo Ulfhielm undersöker boplatsen Sofiedal 1 (Valbo 105:1). Boplatsen har varit känd sedan 1930-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar