fredag 19 oktober 2012

Fornlämningar i Forsaskogarna

Vi är nu ute och granskar lämningar från de Skog och Historia-inventeringar som pågått tidigare i vårt län. Är just nu ett par dagar i skogarna runt Forsa. Fantastiskt fina lämningar och underbar skog att gå i. Vi har bland annat tittat på kolningsgropar, fångstgropar, tjärdalar, rösen, stensättningar och kolbottnar. Vi återkommer senare med flera rapporter från granskningsarbetet/IB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar