måndag 2 april 2012

Välkommen Anders!


Idag börjar vår nye museichef/landsantikvarie. Hans namn är Anders Johnsson och han kommer närmast från en tjänst som kulturchef på Eksjö kommun. Anders har tidigare bl.a. arbetat på Riksantikvarieämbetet och som museichef för Eksjö museum. Välkommen till Gävleborg Anders!
Anders har redan läst den arkeologiska forskningsöversikten som vi tidigare skrivit om här: http://www.arkeologigavleborg.blogspot.se/2009/11/om-all-utford-arkeologi-i-gavleborg.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar