fredag 27 april 2012

Ett gravröse i Rogsta


Vi har undersökt ett gravröse i Lönnånger, i Rogsta socken. Redan i slutet av 1800-talet ritade Hälsinglands Fornminnessällskap kartor där graven finns medtagen. I inventeringen från 1950-talet beskrivs röset som delvis söndersprängt och mycket skadat. Vid vår undersökning visa det sig också att en stor del av graven var borta och att endast den allra understa delen fanns kvar. Röset ligger cirka 10 meter över havet och byggdes under järnåldern. Eftersom graven var så pass skadad har bevarandeförhållandena varit dåliga. Vi hittade inga brända ben men i graven fanns cirka 20 kg vitglänsande kvartsstycken. Det fanns kvarts över hela ytan och den bestod av mindre sönderslagna bitar. Vid ett centalt liggande jordfast block fanns också en koncentration av kvarts.
I andra undersökta gravar där man hittat kvarts har de vita stenarna tolkats som magiska och skyddande eller som symboler för fruktbarhet och återfödelse. I bland annat Jönköpings län undersöktes ett röse från äldre järnålder. Graven innehöll inga brända ben men stora mängder kvarts som hade samlats in, slagits sönder och sedan strötts i botten av graven. Bruket av kvarts i gravar har oftast kopplats till äldre järnålder. Rapporten från undersökningen kommer att vara klar i sommar och finns då som pdf på vår hemsida/IB o KE

1 kommentar:

  1. Intressaant med fyndet av kvarts i graven. Om jag inte missminner mig fann man även detta nere i Uppland vid motorvägsbygget (läste det nyss i Hagermans bok ). Vet man vad det kan betytt ? /Thomas Sverker

    SvaraRadera