torsdag 10 november 2011

En dag i Los

LossjönDet ska avverkas vid Lossjöns södra utlopp, i anslutning till Hyttån. Där finns bland annat husgrunder och jordkällare, men också flera svårbedömda lämningar som kan höra ihop med den flottning och den såg eller kvarn som funnits i ån. Lämna gärna en kommentar om du känner till något om det här. Genom området går också en fin vandringsled, den så kallade Hälsingeleden. Har tittat på platsen tillsammans med Stora Enso. Vi bandade och bestämde hur maskinerna ska köra för att skydda lämningarna.

Lossjöns utlopp i Hyttån


Hälsingeleden är rödmarkerad och direkt till höger om den ligger en husgrund

Igenrasad källare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar