torsdag 27 oktober 2011

Fina föremål - RAÄ del 4


Här kommer den sista rapporten från Rettigstipendiet 2011. Den avslutande veckan på stipendiet tillbringades på Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Där finns bland annat konserveringsverksamheten som har sin inrikting mot metodutveckling. Just nu pågår ett stort projekt kallat "Projekt Arkeologisk Konservering" för att utveckla metoder för konservering av arkeologiskt material. Det handlar om 300 000 fina föremål som grävts fram på Gotland under 1900-talet och för att dessa föremål ska kunna få fortsätta att vara fina och möjliga att studera för forskning och ställas ut i utställningar behöver de konserveras. På bilden syns några av föremålen och fyra av de konservatorer som arbetar i projektet.


Vill du hålla dig uppdaterad på RAÄ:s verksamhet? Då är hemsidan http://www.raa.se/ och K-bloggen två digitala vägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar