fredag 1 april 2011

Museernas vårmöte med temat "Vända perspektiv"

Kulturministern delar ut priset till Årets museum: Flygplansmuseet.


Johanna Koljonen var moderator på vårmötet.

I dagarna två har alla museer i Sverige träffats på Museernas vårmöte, anordnat av Riksförbundet Sveriges Museer. Årets tema handlar om besökarinflytande och digitaliseringens möjligheter.


Under seminariet "Lokala och globala perspektiv" lyfte överintendenten för Statens museer för Världskultur, Sanne Houby-Nielsen, fram vikten av långa perspekiv för en ökad förståelse och kunskap om människor. Hon menar att det historiska perspektivet är helt nödvändigt för tolerans, demokrati och ett öppet samhälle. Under samma seminarium fick vi flera exempel på givande samarbeten med andra länder. Det känns extra roligt att länsmuseet precis påbörjat det internationella samarbetsprojektet Cultural Identity som vi tidigare skrivit om här.


Många talare återkom till att museibesökare och brukare av kulturarvet kan ge så mycket till museerna. Ett exempel på det är museets och Föreningen Kråknäsjärnets projekt "Kråknäsjärnet - rekonstruktion och kunskapsuppbyggnad" där vi tillsammans ordnade forskningsträffar, föredrag och en utställning, som vi skrivit om här flera gånger tidigare.


Museet vill gärna höra mer om vad ni bloggläsare har för önskemål inom arkeologin. Vill ni ha fler seminarier på museet eller ute i länet? Vad vill ni läsa om på bloggen? Andra idéer?


Vill du också se och höra vad 450 museianställda tog del av på vårmötet? TV-inspelningar finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar