torsdag 19 augusti 2010

Ingen rostplats vid Stjärnsundsvägen

I går gjorde vi en besiktning av den plats där det enligt uppgift skulle finnas en rostplats för järnmalm och rester av ugnar. Det var tyvärr inte alls frågan om något sådant, utan om järnhaltig sand som rostats på "naturligt" sätt i samband med en svedja el.dyl. Där låg järnhaltig bergart av något slag, men den var nog ditlagd ganska nyligen ur vårt perspektiv mätt eftersom det fanns kil- och borrningsspår i den. Däremot fanns på platsen en riktigt tjusig liten kolbotten, 13 meter i diameter. Alltid något. Och bättre lycka nästa gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar