tisdag 6 juli 2010

Fångstgropar vid Flagtjärnen i Hög


Vid Flagtjärnen i Högs socken finns ett fångstgropssystem som består av sju fångstgropar för älg. Groparna har spärrat av ett pass mellan två höjder där djuren gått ner till tjärnen. Mellan groparna har det sannolikt funnits någon form av stängsel för att styra älgarna till fångstgroparna. På bilden står en planerare från Holmen Skog i en av groparna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar