måndag 18 juni 2018

Nytt vrak utanför Axmar bruk


Förra året hittade Gävle kommun ett nytt vrak vid sjömätning utanför Axmar bruk. Nu har vraket besiktigats av Sjöhistoriska museets marinarkeologer i samarbete med Länsmuseet. Det visade sig vara skrovet av en ungefär 20 meter lång träskuta, byggd i både kravell- och klinkteknik.
Det nya vraket ligger bara omkring 50 meter från restaurangen Axmar brygga och det är konstigt att det inte upptäckts tidigare med tanke på hur mycket som dykts här under åren.

Hur gammalt det nyupptäckta vraket är går inte att säga än. Men förhoppningsvis kan fartyget framöver dateras med så kallad dendrokronologi – årsringsdatering. Med tanke på vrakets position är det troligt att det har en koppling till järnbruket i Axmar. Kanske har det varit en skuta som fraktat kolved till masugnen. En hel del virke ligger ialla fall vid vrakplatsen. Forskningen lär fortsätta….

Besiktningen filmades av Sjöhistoriska museets arkeologer. Se filmen här: marinarkeologer dyker på det nyfunna vraket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar