tisdag 6 februari 2018

I dag firar vi samernas nationaldag!

Och vi vill också presentera ett projekt som vi just nu jobbar med: 
OHTSEDIDH - ett projekt om samiska kulturyttringar i Mellansverige.

Det har funnits en samisk befolkning i Mellansverige sedan lång tid tillbaka. Trots att vi hittar uppgifter i arkiv  och genom muntlig tradition vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Men vi vet att det inte bara finns en samisk historia. Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? 

Inom projektet OHTSEDIDH jobbar vi med att synliggöra och sprida kunskap om det samiska kulturarvet i vårt område. Kunskap är en förutsättning för att kunna skydda de fysiska spåren i landskapet. På sydsamiska betyder OHTSEDIDH "att söka". Just nu jobbar vi också med att ta fram en klickbar karta som kommer att bli en kunskapsbank alla kan användaKänner du till berättelser och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Kontakta gärna någon av museets arkeologer.  


Projektet är ett samarbete mellan länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum. 

Den 8 februari kommer vi att delta i konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Där kommer vi också att presentera vårt projekt, se folkochkultur.se/program/torsdag-8-feb 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar